tisdag 25 augusti 2009

Hästfritids i Frillesås

I måndags öppnade Frillesås rid- och körklubb sitt hästfritids.
Läs mer om verksamheten i dagens Norra Halland, tisdag 25:e augusti.


Larry Söder & Michael Cassaras.FOTO: NORRA HALLAND/JOSEFINE JULÉN